Publicerad: 7 juli 2016

700 dagar till byggstart

SKL är i Almedalen och driver kommunernas, landstingens och regionernas intressen i angelägna välfärdsfrågor. Inte minst är bostäder ett hett ämne – och här har vi i dagarna presenterat en ny studie med slående resultat.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Kommunsverige är sedan länge utpekat av många som boven bakom bostadsbristen. Det sägs att det inte finns planlagd mark för företagen att bygga på och att det är kommunernas arbete med detaljplaner som fördröjer byggandet. Staten behöver göra det ena och det andra för att inskränka kommunernas ansvar. Så låter det ofta även nu i Almedalen.

Men låt oss se till fakta. I fjol kunde SKL visa att det fanns 173 000 möjliga bostäder i färdiga detaljplaner i attraktiva lägen bland 54 tillväxtkommuner. Planerna räcker i åtta år om dagens byggtakt i dessa kommuner håller i sig, 22 000 bostäder per år.

Nu, i vår senaste studie, framgår det dessutom att drygt 60 procent av de som bygger, byggherrarna, sätter spaden i marken först mer än två år efter att kommunerna har planerat färdigt för nya bostäder. Det är längre tid än det brukar ta kommunerna att arbeta fram en detaljplan. Detta tar oftast ett till två år – ibland mindre än ett år.

Studie: Så länge dröjer byggstarten på planlagd mark

Kommunerna vill kunna erbjuda alla en egen bostad. De vill växa och locka till sig nya företag. De arbetar allt effektivare för att få fram fler bostäder, men behöver bli ännu bättre. Samtidigt krävs det effektiviseringar i bygg- och fastighetsbranschen. Inte minst måste fler byggprojekt förberedas parallellt med detaljplanearbetet och i dialog med kommunen så att byggstarten sker tidigare. I den akuta bristen på bostäder är det orimligt att färdigplanerad mark ofta ligger orörd i drygt 700 dagar eller mer!

Och för min del kommer jag få tillfälle att betrakta dessa saker från ett annat perspektiv. Regeringen utsåg mig i dag till landshövding i Jönköpings län från och med den 1 oktober. Förutom att det är fantastiskt roligt för mig att få ett nytt jobb vid 64 års ålder, så är det också ett erkännande av sektorn. För självklart tar jag med mina erfarenheter från SKL och de kommuner som jag arbetat i när jag går över i en statlig myndighetsroll. Om inte annat kommer de tretton kommunerna och regionen i länet att påminna mig – fast jag tror knappast att det behövs! Det blir drygt 12 år på SKL med ett jobb som är krävande, men samtidigt otroligt stimulerande. Men nu tar vi paus ett tag – trevlig sommar!

Håkan Sörman

Veckobrevet 2016-07-07

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot