Publicerad: 12 april 2017

Ansvarsfulla insatser hyllas

Även om det gått några dagar sedan det fruktansvärda dådet i centrala Stockholm, är det fortfarande mycket känslosamt.

Lena Dahl

Mina tankar går naturligtvis till alla som drabbades – de som dödades och skadades och deras anhöriga, de som på något sätt upplevde något ingen ska behöva vara med om. Och minnesstunden och blomsterhavet på Sergels torg tror jag inte lämnat någon oberörd, och många av oss deltog också i den tysta minuten under måndagen.

Men det som också berört mig djupt är hur polis, räddningspersonal, vårdpersonal, lärare, förskollärare och allmänhet hyllas för sina insatser. Hur väl samarbetet fungerade i den akuta situationen, hur ett effektivt polisarbete ledde fram till ett snabbt gripande, hur det var självklart för skolor och förskolor att fortsätta hålla öppet tills försenade föräldrar kunde ta sig fram. För det som manifesterades i en brutal och förfärlig händelse, sker dagligen i vårt land: medarbetarna i offentlig sektor tar ansvar för de situationer som uppstår, stora som små.

Det som också står klart, och som har blivit tydligt på så många sätt sedan i fredags, är att händelser av det här slaget väcker motkrafter. Mer än någonsin betonas vikten av ett öppet och medmänskligt samhälle, ett samhälle som vilar på demokrati och människors lika värde och på invånarnas förtroende för att samhället fungerar som det ska.

Sedan tidigare vet vi på SKL att invånarna har mycket stort förtroende för räddningstjänst, skola, förskola. Polis och sjukvård får också höga förtroendesiffror i andra undersökningar. Vi brukar säga att Sveriges viktigaste jobb finns i offentlig sektor, något som står ännu starkare efter fredagens händelser. Vi kan alla vara otroligt stolta över våra medarbetare – de här dagarna och alla andra dagar.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot