Publicerad: 9 november 2016

Bättre än sitt rykte – men bra kan bli bättre

Svensk välfärd hör till de bästa i världen. Vi satsar mycket resurser, använder dem effektivt och har mycket nöjda invånare. Det vill vi berätta.

Lena Dahl

Genom kommunikationssatsningen #vivässarvälfärden vill SKL visa upp och sprida det som är bra med svensk välfärd. Till exempel att 8 av 10 grundskoleelever klarar målen i alla ämnen, att 9 av 10 patienter har ett bra intryck av vården, att 9 av 10 äldre är nöjda med hemtjänsten, att 9 av 10 föräldrar är nöjda med sina barns förskola och att 8 av 10 är nöjda med sin senaste kollektivtrafikresa. Bland annat.

Det finns många fler positiva exempel i kommuners, landstings och regioners verksamheter. Men det finns också utmaningar som måste adresseras för att vår gemensamma välfärd ska bli ännu bättre. Det vill vi också lyfta i kommunikationssatsningen. Vi vill peka på vad som behöver göras och vi vill berätta om det utvecklingsarbete som ständigt pågår i kommuner, landsting och regioner för att skapa förbättring.

I skriften Rena fakta om välfärden har vi samlat fakta om omfattning, resultat och kundnöjdhet. Vi visar också på utmaningar som finns och ger exempel på vad som behöver göras för att fortsätta utveckla välfärden. Ambitionen är att ge en samlad bild av hur lejonparten av svensk välfärd faktiskt levereras.

Det är dags att visa upp det fantastiska arbete som görs i kommuner, landsting och regioner varje dag. Och det är dags att visa upp det utvecklingsarbete som oavbrutet pågår i verksamheterna för att vässa välfärden ännu lite mer.

Delta gärna i diskussionen om hur vi gör en bra välfärd ännu bättre. Använd hashtagen #vivässarvälfärden och följ oss på Facebook/vivassarvalfarden, Twitter @Vivassarvalfard och skl.se/vivassarvalfarden.

Låt oss vässa välfärden tillsammans!

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot