Publicerad: 25 oktober 2016

Bra boende grund för bra integration

SKL fortsätter enträget att uppvakta staten med förslag som kan underlätta för kommunerna att ordna bostäder för nyanlända. Det handlar om drygt 50 000 personer under 2016 och 2017 som ska anvisas till kommuner som blir skyldiga att ordna bostäder.

Lena Dahl, tf vd SKL

Det totala mottagandet av nyanlända i kommunerna är enligt Migrationsverkets dagsfärska prognos 69 900 i år och 79 900 under 2017. I totalen ingår de nyanlända som bosätter sig på egen hand och anhöriga.

Kommunerna arbetar intensivt med att ordna boende för de nyanlända som de blivit anvisade. Men det är ofta svårt att snabbt hitta bra lösningar. Istället för lägenheter kan det därför på kort sikt tyvärr även bli nödlösningar som sovsalar.

Därför behövs en palett av åtgärder – där staten tar större ansvar – för att ge kommunerna bättre möjligheter att lösa nyanländas bostadssituation. Det handlar bland annat om lättnader i plan- och byggregelverket, hur Migrationsverkets och andra statliga verks och bolags kapacitet kan nyttjas, nyanländas möjligheter att betala hyra och ökad flexibilitet i kommuntalen.

SKL agerar brett i frågan. Förutom att ta fram fakta, vara i dialog med våra medlemmar och föra fram förslag till staten genomför vi tillsammans med vårt dotterbolag SKL Kommentus en ramavtalsupphandling av snabba och prispressade permanenta flerbostadshus av hög kvalitet. Kommunerna och de kommunala bostadsbolagen ska kunna avropa från 2017 och intresset från både medlemmar och byggare är stort.

En bostad är grunden för ett värdigt liv och för att kunna etablera sig i samhället. Ju snabbare nyanlända kan få en skälig bostad, desto bättre förutsättningar för en bra integration.

Men idag riskerar enskilda individer att hamna i kläm bara för att det är krångligt att ändra i bosättningsprocessen. Så får det inte vara.

Inte bara anvisade nyanlända är i akut behov av bostäder. Även andra grupper drabbas av bostadsbristen. Bostäder åt alla handlar om att vässa välfärden.

Lena Dahl

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot