Publicerad: 6 september 2016

Bra vård har också utmaningar

SKL, landstingen och regionerna lyssnar till kritiken som riktas mot sjukvården, bland annat i helgens rikstäckande manifestationer. Vi arbetar med de utmaningar som finns.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting

Sverige har generellt sett en bra vård. Det är fel att tala om kris. Det är viktigt att framhålla. Våra medicinska resultat är i topp i internationella jämförelser. I fjol genomfördes uppåt 30 miljoner läkarbesök och närmare 40 miljoner besök hos annan vårdpersonal. Allra oftast är patienten nöjd med den goda och säkra vård som ges.

Att fortsätta utveckla vården handlar om att göra den mer jämlik, tillgänglig och säker. På många håll är arbetsmiljön bra, på andra håll brister den. Där behövs det insatser.

Det pågår också ett stort förbättringsarbete. Som exempel har antalet skador som uppstår i vården minskat kraftigt de senaste åren. Så måste det fortsätta. Därtill införs det standardiserade vårdförlopp för att korta vårdtiderna och för att göra vården mer jämlik för patienterna. Ytterligare insatser för att göra vården mer tillgänglig handlar om att underlätta för patienter att komma till rätt instans. I dag tar sig många till en akutmottagning, när de egentligen kan få ännu bättre vård på en vårdcentral. Vård i rätt instans ger inte bara högre kvalitet, det gör också att kompetens används bättre.

Som ett led i arbetet för en bättre arbetsmiljö enades SKL och fackförbunden i vår sektor nyligen om 25 insatser för friskare arbetsplatser i hela välfärden. I somras startade vi gemensamt en arbetsmiljöutbildning riktad till chefer och skyddsombud. SKL ser också över frågan om arbetstider tillsammans med Vårdförbundet. Arbetsgivarna arbetar med många olika åtgärder, till exempel anställs ny personal som ska jobba med vårdnära serviceuppgifter för att avlasta vårdpersonalen.

Välfärden har Sveriges mest engagerade medarbetare, och många nya behöver rekryteras. Kommuner, landsting och regioner strävar efter att erbjuda alla attraktiva arbetsvillkor. Vi har kommit långt när det gäller att erbjuda vård i toppklass, men vi har en del kvar att göra.

Håkan Sörman

Veckobrevet 2016-09-06

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot