Publicerad: 21 mars 2017

Byggandet måste ske även utanför storstäderna

Företrädare för kommuner utanför de största tillväxtregionerna påtalar ofta att de har svårt att locka till sig företag som vill bygga bostäder, trots att behovet av nya bostäder är stort. Veckan som gick presenterade SKL fakta som bekräftar den bilden.

Lena Dahl

För första gången har vi gjort öppna jämförelser om detaljplanering, där kommuner anger hur mark ska bebyggas och användas. Syftet är dels att låta kommuner lära av varandra i bostadsbyggandet, dels att lägga fram fakta i en ofta debatterad fråga.

Jämförelserna visar att kommunerna har höga ambitioner för bostadsbyggandet. De arbetar snabbt för att det ska finnas mark att bygga på. Men trots att det finns gott om mark att sätta spaden i, över hela landet, sker byggandet nästan uteslutande i och kring storstäderna.

Bostäder byggs där det är mest lönsamt. Det är så marknaden fungerar. Det här är allvarligt, eftersom det är brist på bostäder i nästan hela landet.

SKL har därför i år upphandlat ramavtal för bostäder. Upphandlingen låter alla kommuner beställa bra och fina flerbostadshus som leverantörer har åtagit sig att bygga snabbt och till lägre kostnader än vanligt.

Samtidigt måste regering och riksdag ta sitt ansvar. En viktig åtgärd är att mjuka upp strandskyddet på landsbygden. Många landsbygdskommuner har rikligt med attraktiva strandnära miljöer som de enklare måste kunna ta tillvara för nya bostäder. Avgörande är också att förbättra de finansiella förutsättningarna för byggandet. En av åtgärderna är att bygga ut systemet med statliga kreditgarantier som ger skydd mot en eventuell ekonomisk förlust vid ett bostadsbygge. Det skulle leda till att fler företag vill och kan bygga även på så kallade svaga marknader. En utredning jobbar nu med den här frågan och vi hoppas på bra förslag som snart kan genomföras.

För även om det byggs fler bostäder än på mycket länge just nu, så måste staten ta sin del av ansvaret. Byggtakten måste bli jämn över tid och det behöver byggas över hela landet.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot