Publicerad: 20 september 2016

Enklare att bygga bostäder

Allt fler kommuner har brist på bostäder. Av det skälet har SKL dragit igång en nationell upphandling som ska göra det enklare för kommuner att snabbt få fram bostäder av hög kvalitet – till lägre kostnader än vanligt.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Målet är att upphandla ett ramavtal som låter såväl kommuner som kommunala bolag beställa permanenta flerbostadshus från skickliga och kvalitativa företag. Arbetet, som genomförs med hjälp av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), startade i början av året och gensvaret blev stort direkt – från både kommunerna och branschen.

Vi har frågat kommunerna vilka behov de vill att ramavtalet ska fylla. Vi har också bjudit in arkitekter och branschorganisationer för byggföretagen till samarbete för att kunna utforma upphandlingen på bästa möjliga sätt.

Nu går upphandlingen in i en ny spännande fas. Efter att SKI fört en så kallad konkurrenspräglad dialog med utvalda leverantörer, är det dags för leverantörerna att lämna anbud enligt fastställda krav och utvärderingskriterier. Jag kan inte gå in i detaljer här, men utöver höga ambitioner vad gäller exempelvis kostnader, byggtid och hållbarhet så värnar vi också utformning och flexibilitet. Kommuner ska själva kunna välja till exempel antal våningar och lägenheter. Flexibiliteten vill kommuner ha för att det upphandlade avtalet ska fylla varierande behov och för att husen ska passa in i olika miljöer. Upplägget gör upphandlingen unik.

Så håll ögonen öppna. Planen är att kommuner och kommunala bolag ska kunna börja köpa de upphandlade bostäderna i början av nästa år. SKL och SKI kommer att arbeta fram stöd om hur dessa köp går till. För oss handlar det om att bistå kommuner i det viktiga välfärdsuppdraget om att erbjuda bostäder för alla.

Håkan Sörman

Veckobrevet 2016-09-20

SKL upphandlar ramavtal för bostadshus

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot