Publicerad: 25 januari 2017

En riktigt god spiral

Återigen har landstingen och regionerna visat att de kan samarbeta för att nå gemensamma mål.

Lena Dahl

Den här gången handlar det om inhyrd personal. Målet är att om två år ha en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare i den löpande verksamheten. Det har gjorts flera försök genom åren att minska andelen inhyrd personal. Det har hittills inte lyckats – tvärtom ökar beroendet och gäller allt fler personalkategorier.

Men den här gången är förutsättningarna för att lyckas så mycket bättre:

  • Alla landsting och regioner är nu i full gång att ta fram sina egna handlingsplaner, allt utifrån sina egna förutsättningar.
  • Processledare och deras arbetsgrupper finns på plats i alla landsting och regioner
  • Det finns också erfarenheter att inspireras av, bland annat från vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen, som efter ett brett och omfattande arbete nu är oberoende av hyrläkare.

Att vara oberoende av hyrpersonal är viktigt av många skäl.

Främst handlar det om att vården ska vara säker för patienterna. Det förutsätter kontinuitet. Ju fler som är involverade i vården, desto större risk för fel och misstag. Det handlar också om trygghet. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, är det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov.

För vårdpersonalen innebär stabila arbetsgrupper bättre förutsättningar för utvecklingsarbete och en bättre och friskare arbetsmiljö. Inhyrd personal kan aldrig på samma sätt som egna medarbetare bidra till utveckling.

Landstingen och regionerna har också enats om ett datum: 1 januari 2019 ska oberoendet vara uppnått.

Viljan och enigheten att lyckas denna gång är stor! Det finns så många vinster att hämta hem när nu landstingen och regionerna sjösätter sina planer. En riktigt god spiral med bättre arbetsmiljö med färre sjukskrivna, som gör det lättare att rekrytera och behålla personal, som ger säkrare och lugnare vård för patienterna.

Och extrakostnaderna för hyrpersonal kan användas där pengarna gör större nytta.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot