Publicerad: 1 februari 2017

En vård att vara stolt över

Det har handlat mycket om vården i media den senaste tiden. Och i en färsk opinionsundersökning från Novus har vården seglat upp som den absolut viktigaste frågan för väljarna.

Lena Dahl

Det är glädjande att så många är så starkt engagerade. Därför känns det extra viktigt för mig att peka på några saker som inte riktigt kommer fram i debatten.

Ett exempel är den påstådda sjuksköterskeflykten och att det inte lönar sig för dem att vidareutbilda sig.

Faktum är att nio av tio sjuksköterskor var kvar som tillsvidareanställda i samma landsting/region under perioden november 2014 till november 2015. Volymen bland månadsanställda sjuksköterskor i landsting och regioner är i stort sett oförändrad sedan 2012. De som flyttar på sig finns i hög grad kvar i svensk vård på ett eller annat sätt. En del av dem som lämnat har gått i pension, blivit chef eller arbetar i en kommun, privat verksamhet eller som inhyrd personal.

Och visst lönar det sig med vidareutbildning. I snitt tjänar en specialistutbildad sjuksköterska 4 000 kronor mer i månaden.
Dessutom ger alla landsting/regioner förmåner till sjuksköterskor under specialistutbildning. Under 2015 fick över 1 000 sjuksköterskor totalt 320 miljoner kronor i lön under tiden de gick sina specialistutbildningar.
Överenskommelsen med regeringen om professionsmiljarden ger i år ytterligare 300 miljoner kronor till vidareutbildning för sjuksköterskor.

En annan brännande fråga handlar hur patientsäker vården är.
SKL genomför sedan 2013 världens största granskning av journaler för att identifiera och mäta vårdskador, hittills drygt 52 000 vårdtillfällen från 60 sjukhus i Sverige. Den visar bland annat att vårdskadorna var 20 000 färre under 2015 jämfört med 2013 och att det inte ser ut att inträffa fler skador under sommarmånaderna.

Svensk vård är absolut fortfarande i toppklass internationellt, tvärt emot vad som ibland sägs.
Vi ligger i topp när det gäller faktorer som är högt prioriterade, som att hela befolkningen har tillgång till vård, att de medicinska resultaten är i toppklass och att många överlever en cancersjukdom eller en hjärtinfarkt.

Det är något att vara stolt över, och jag vet att alla landsting och regioner fortsätter sitt arbete för att fortsätta utveckla vården, för kortare väntetider, bättre kontinuitet för patienterna och för en bättre och friskare arbetsmiljö.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot