Publicerad: 2 mars 2017

Ett viktigt förvärv

Nu går vi in i mars, en månad som tydligt brukar visa hur vädermässigt olika vi har det i Sverige – vårblommorna har redan kommit upp i söder, medan vintern håller i sig i norr.

Lena Dahl

Nå, att vädret skiljer sig åt (och inte alltid är som vi vill) får vi leva med. Men det finns andra olikheter vi behöver hantera för att få mer jämlika förutsättningar. Nu i mars tar vi ett stort och viktigt steg för att stärka den digitala utvecklingen över hela landet. Den 16 mars blir SKL Företag AB formellt majoritetsägare till Inera AB, som sedan många år har varit ett e-hälsobolag för landsting och regioner. Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar och förvaltar tjänster som är till nytta för både invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Nu är det dags att ge även landets 290 kommuner möjlighet till gemensam digital utveckling! Efter den 16 mars kommer samtliga kommuner att erbjudas att gå in som delägare i Inera, som alltså blir ett bolag som ägs gemensamt av både kommuner, landsting och regioner samt av SKL.

Det här öppnar många nya och intressanta vägar för att utveckla verksamheten i offentlig sektor med hjälp av digitalisering. Vi behöver svara upp mot invånarnas förväntningar på digital service, och vi behöver digitaliseringen för att klara kvalitet och effektivitet i välfärden.

Genom att bli delägare kan ni som kommun använda tjänster hos Inera utan föregående upphandling. Ni kommer att kunna jobba gemensamt med utveckling av digitala tjänster, säkerhetslösningar, infrastruktur och förvaltning.

Detta betyder också att Inera breddar sina verksamhetsområden, från inriktningen på e-hälsa till att successivt täcka de flesta av kommunernas verksamhetsområden. Samtidigt drar vi nytta av det Inera hittills byggt upp i form av digitala tjänster och verktyg, kompetens, infrastruktur m.m.

Redan idag använder kommunerna Ineras tjänster Nationell Patientöversikt och läkemedelsapplikationen Pascal. Och jag ser framför mig hur vi tillsammans kan få till en snabbare digital utveckling inom kommunala ansvarsområden som omsorg, skola, samhällsbyggnad… här är jag övertygad om att ni själva vet vilka behoven är och också har idéer om lösningar!

Den 16 mars öppnas ett möjlighetsfönster på vid gavel. Låt oss tillsammans ta ett stort kliv framåt för en smartare och vassare välfärd som tar vara på digitaliseringens möjligheter!

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot