Publicerad: 7 mars 2017

Fler heltidsarbetande kvinnor ger ökad jämställdhet

Jag är stolt över det målmedvetna jämställdhetsarbete som pågår i kommuner, landsting och regioner. Här är det på flera sätt mer jämställt än på resten av arbetsmarknaden. Majoriteten av cheferna är kvinnor och löneskillnaderna är relativt små. I landstingen ligger skillnaden mellan kvinnors och mäns löner på 4 procent och i kommunerna på 0,4 procent. Det innebär att kommunsektorn har Sveriges mest jämställda löner.

Lena Dahl

Vi har kommit långt i jämställdhetsarbetet, men det är fortfarande en bra bit kvar. Vi vet att kvinnor i kommuner, landsting och regioner har nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Män inom kommun och landsting tar också ut färre föräldradagar än sina kvinnliga kollegor. Och kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid jämfört med männen som oftast arbetar heltid.
 
För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste kvinnor ges samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Att locka fler kvinnor inom välfärden att gå från deltidsarbete till heltidsarbete är därför avgörande för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.
 
Många kvinnor arbetar deltid eftersom det är det vanliga i kvinnodominerade yrken. De tar större ansvar för det obetalda hemarbetet. De hämtar och lämnar barnen på förskolan, de handlar och lagar middag och ser till att familjens vardag går ihop.
 
I mansdominerande yrken är det däremot närmast en självklarhet att arbeta heltid. Och bara genom att arbeta fler timmar än partnern blir det ofta legitimt att inte hinna ner i tvättstugan, att inte hinna handla, eller att inte hinna lämna och hämta barnen på förskolan.
 
Jag är medveten om att inte alla känner igen sig i ovan beskrivning. Och naturligtvis finns det många par som är jämställda och delar på bördorna på ett rättvist sätt. Samtidigt är det viktig att förstå att i kvinnodominerade yrken så stämmer den bild jag beskriver ovan allt som oftast. Inom vård, skola och omsorg är fyra av fem medarbetare kvinnor. Inom vissa områden, som äldreomsorgen, jobbar omkring hälften av medarbetarna deltid.
 
För att få fler kvinnor att gå från deltid till heltid behöver befintliga normer brytas och nya ges utrymme att skapas. Därför har SKL tillsammans med Kommunal intensifierat arbetet för att heltid ska bli norm. Målsättningen är att alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid, att alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete och att fler av dem som redan har en heltidsanställning, men som i dagsläget jobbar deltid, ska eftersträva heltidsarbete.
 
Att välfärden går från deltidsarbete till heltidsarbete kommer att stärka attraktiviteten för kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare. Att fler kvinnor arbetar heltid kommer att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen ett mer jämställt samhälle.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot