Publicerad: 20 juni 2017

Krönika

Glädjande att Sveriges kommuner vill jobba smartare

I stort sett varje dag får vi här på SKL besked från kommuner som tagit beslut om att gå in som delägare i Inera AB. Nu har mer än var fjärde kommun tagit sina beslut och ökat sina möjligheter att jobba smartare med hjälp av digitalisering.

Vesna Jovic

Tillströmningen är särskilt glädjande med tanke på att det bara är drygt två månader sedan vi gick ut med erbjudandet och besluten måste tas av fullmäktige, vilket vi vet kräver en viss process.

Vi hoppas förstås att landets alla kommuner blir delägare och därmed kan påverka och använda Ineras tjänster, utan föregående upphandling. Både SKL, Inera och Kommentus jobbar idag med ett stort antal externa leverantörer, och så kommer det att förbli. Vår förhoppning är att vi genom att samordna oss stärker beställarkompetensen inom sektorn och att vi kan samspela ännu bättre med marknadens aktörer. Vi ser framför oss en mer dynamisk marknad med både större och mindre leverantörer som utvecklar och levererar ännu bättre tjänster till offentlig sektor.

Förutsättningar att möta behoven

Vi tror att det behövs ett samspel mellan många olika aktörer för att lyfta offentlig sektors utveckling med hjälp av digitalisering. Förutom att bredda ägandet i Inera, beslutade styrelsen för SKL Företag AB i förra veckan att, genom årliga beslut, skjuta till tio miljoner kronor per år i fem år till Inera. Detta görs just för att skapa förutsättningar för SKL-koncernen att leva upp till medlemmarnas förväntningar på stöd från oss i den fortsatta utvecklingen.

Gemensam väg in

En ytterligare satsning görs dessutom inom SKL för att skapa en form av ”programkontor” som ska kunna fungera som en gemensam väg in för medlemmarnas behov, stimulera till innovation och utnyttja marknaden på bästa sätt, i samspelet mellan SKL, Inera och SKL Kommentus.

Detta, tillsammans med en stor portion entusiasm och nästan otålighet över att utvecklingen inte går fortare, tror jag kommer att bidra till en ännu smartare välfärd framöver.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot