Publicerad: 23 augusti 2016

Läge för regeringen att backa

I fredags enades SKL och fackförbunden i vår sektor om ett åtgärdspaket för att minska sjukfrånvaron på arbetsplatserna. Det innebär att regeringen kan dra tillbaka sitt förslag om så kallad hälsoväxling från i våras.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

SKL har kritiserat regeringens förslag, som innebär att arbetsgivarna ska vara med och betala för långtidssjukskrivningar, i flera omgångar. Vi bedömer att det skulle medföra miljarder i kostnader för välfärden utan att minska sjukfrånvaron, vilket är syftet. Det skulle dessutom bli svårare för den som varit sjukskriven att få jobb.

Regeringen gav dock en öppning: om arbetsgivarna själva föreslår åtgärder för att vända trenden med fler sjukskrivningar, då dras hälsoväxlingen tillbaka. SKL tog den passningen. Och nu föreslår vi och fackförbunden totalt 25 åtgärder, utöver det arbete som redan pågår på arbetsmiljöområdet, för att minska sjuktalen i sektorn.

Som exempel åtar sig SKL och facken att utveckla ett stödpaket till kommuner och landsting med hög sjukfrånvaro. Vi ska rikta utbildnings- och informationsinsatser gentemot politiker och högsta chefsnivån om vad sjukfrånvaro kostar, vilka vinster gott arbetsmiljöarbete kan föra med sig och vilka förutsättningar cheferna ute i verksamheterna behöver. Därtill ska vi säkra att dessa chefer har kunskap om vad som krävs för att skapa en bra arbetsmiljö, och vi ska även följa upp hur man lokalt följer lagkravet på förekomst av företagshälsovård. Samtidigt finns det saker staten måste göra, däribland öka möjligheten att successivt återgå till arbete under sjukskrivning och utveckla förmåner inom sjukförsäkringen som bättre tar tillvara arbetsförmågan.

God arbetsmiljö är högt prioriterat i kommuner och landsting, och på SKL är vi övertygade om att vi kan nå goda resultat med det nya åtgärdspaketet. Istället för att tynga välfärden med miljardkostnader, bör regeringen visa tillit till arbetsmarknadens parter och bejaka det initiativ som vi nu tar tillsammans.

Håkan Sörman

Nyhet: Partsgemensam avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser

Veckobrevet 2016-08-23

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot