Publicerad: 9 maj 2017

Långsiktiga avtal bra för våra medlemmar

SKL och Pacta har under våren träffat flera stora avtal som alla gäller fram till 2020. Långa avtalsperioder ger centrala parter tid att nå resultat i arbetsgrupper och utvecklingsarbeten. Samtidigt ges arbetsgivarna på lokal nivå möjlighet att planera sina verksamheter på lång sikt. Tre år ger också våra medlemmar nödvändig tid när det gäller att fortsätta arbetet med att utveckla den lokala lönebildningen.

Lena Dahl

Årets nya kollektivavtal berör totalt runt 600 000 medarbetare. Avtalen gäller bland annat socialsekreterare, vårdbiträden, läkare och undersköterskor – yrkesgrupper som är viktiga för att kommuner, landsting och regioner ska kunna fortsätta erbjuda medborgarna vassa välfärdstjänster.

Avtalen med Läkarförbundet respektive OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet) gäller i tre år. Vi har dessutom förlängt det befintliga avtalet med Kommunal ett år så att även detta avtal gäller fram till våren 2020.

Vi vill att lönen ska sättas lokalt i en dialog mellan chef och medarbetare. Skickliga medarbetare i välfärden ska ha bra lön och det ska gå att göra lönekarriär. Därför är jag mycket nöjd med att våra avtal ger kommuner, landsting och regioner möjligheter att jobba med en individuell och differentierad lönesättning där de på ett tydligt sätt kan koppla samman prestation och lön.

Avtalen håller sig alla inom det märke för lönenivån som satts av industrin. Modellen där industrin sätter normen eller märket för löneökningarna på arbetsmarknaden har fungerat väl de senaste 20 åren, och fortsätter förhoppningsvis göra det för lång tid framöver. Sedan 1997 har reallönerna ökat med upp mot 60 procent. Det är en fantastisk utveckling.

Nu är det dags för våra förhandlare att sätta igång arbetet i de partsgemensamma arbetsgrupper som finns i flera av avtalen. Det handlar till exempel om att tillsammans med fackförbunden genom råd, utbildning och verktyg stötta lokala parter i arbetet med att förebygga ohälsa.

Så även om årets avtalsrörelse har avslutats är förhandlingsarbetet inte slut. På ett sätt har det faktiskt bara börjat. Det är självklart detta dagliga arbete som lagt grunden till de utmärkta avtal som vi träffat under våren. Och jag är säker på att våra medlemmar under de kommande tre åren kommer att utveckla och förädla avtalen på lokal nivå.

Nästa vecka välkomnar vi på SKL vår nya vd Vesna Jovic. Så efter en spännande tid som tf vd för SKL, är det här min avslutande vd-krönika. Från nästa vecka håller Vesna Jovic i pennan. Det ser jag fram emot att läsa!

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot