Publicerad: 6 december 2016

Långsiktigt arbete för bättre skola lönar sig

Äntligen! Så känner nog många med mig när Sveriges resultat pekar uppåt i PISA- och TIMSS-mätningarna. Mest glad är jag för eleverna förstås. Men också för att kommunerna förhoppningsvis slipper en mängd nya reformförslag och istället kan fortsätta utveckla skolan.

Lena Dahl. tf vd

Ja, jag skriver fortsätta – för så är det. Tyvärr verkar det vara okänt för många att i princip varje skola och kommun driver ett eget utvecklingsarbete. Överallt och hela tiden.

Det är nog inte så många utanför skolan som känner till det långsiktiga arbetet för bättre resultat i kommuner som Vadstena, Ånge, Storvreta, Vårgårda, Kristianstad, Malmö, Kävlinge och Luleå? Här har SKL en viktig uppgift: Att med ännu större kraft berätta om det framgångsrika lokala skolarbetet.

Vad som i detalj ligger bakom den senaste veckans trendbrott behöver analyseras djupare. Och även om större samhällsförändringar – eller skolans inre arbete – kan förklara den försämrade likvärdigheten som PISA-mätningen pekar på.

Det finns dock några saker som vi kan konstatera med säkerhet:

  • Stat och kommun behöver ett nära samarbete. Statlig satsningar kan vara ett utmärkt stöd. Men de behöver vara förankrade i forskning och erfarenhet, de behöver vara långsiktiga och anpassas efter kommunernas olika förutsättningar.
  • Bra lärare är avgörande för resultaten. I korthet behöver vi som huvudmän erbjuda våra lärare bra arbetsmiljö, kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär.
  • Styrning och ledning måste fungera, i hela kedjan. Precis som elever behöver bra lärare, så behöver lärare bra skolledare. På samma sätt behöver skolledare bra skolchefer, och skolchefer bra politiker. När lärares återkoppling når politikerna så kan de fatta rätt beslut om prioriteringar. Bra styrning gör skillnad i klassrummet.

Nationella strategier och statliga satsningar kan låta mer spännande än lokalt skolutvecklingsarbete och fokus på kommunernas ledning och styrning. Men det är hos våra medlemmar som det praktiska arbetet sker. Vi är många som har anledning att glädjas och vara stolta över de förbättrade skolresultaten.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot