Publicerad: 21 februari 2017

Låt våra städer utvecklas

Återigen har vi fått ett exempel på hur statens hantering av riksintressen gör det svårt för kommuner att få fram bostäder och att utveckla sina städer. Nu i Stockholm.

Lena Dahl

Systemet med riksintressen infördes på 70-talet. Staten skulle hädanefter skydda nationellt viktiga områden, till exempel kulturhistoriska miljöer eller områden där det ska byggas ny infrastruktur. Tanken var god. Men systemet fungerar inte.

Riksintressena blir allt fler och täcker allt större områden. De omfattar i dag mer än halva Sveriges yta. De lagras på varandra och områden skyddas ofta utan tydliga skäl.

SKL har varit kritiskt till det här i många år, inte minst eftersom riksintressena hindrar bostadsbyggande. En studie som vi gjorde 2015 visade att statens hantering av riksintressen fördröjde byggstarten av tusentals bostäder.

Vad gäller det aktuella exemplet från Stockholm, så är det Länsstyrelsen som går hårt åt kommunens översiktsplan om stadsutveckling och byggande av över 100 000 bostäder till 2030. I ett yttrande framhåller myndigheten i flera omgångar att riksintressen måste respekteras mer. Länsstyrelsen vänder sig bland annat emot förtätning och bostadsbyggande i industri- och sjukhusområden. Med alla dessa invändningar är det förstås svårt att bygga så mycket som det behövs.

Problemet med riksintressena måste få en lösning. I vissa situationer är bättre samarbeten mellan stat och kommun vägen framåt. SKL och Länsstyrelsen arbetar nu därför fram ett stöd- och inspirationsmaterial om hur dialogen mellan kommuner och länsstyrelser kan förbättras tidigt i samhällsplaneringen. Detta arbete är snart klart. Men, det måste fortfarande röjas upp rejält bland alla riksintressen.

Regeringen har ett förslag till reform ute på remiss. Dessvärre riskerar det bara att trassla till situationen ytterligare. Orsaken är att man vill införa fler nya nivåer av intressen. Förslaget behöver arbetas om så att riksintressena blir långt färre och täcker betydligt mindre områden. Först då kan systemet med riksintressen bli accepterat igen. Först då får kommunerna bättre förutsättningar att ordna fram bostäder.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot