Publicerad: 4 oktober 2016

Migrationsverket fel ute

Företrädare för Migrationsverket ifrågasatte i förra veckan i DN om kommuner är intresserade av att komma ur dyra avtal för boendeplatser för ensamkommande barn och unga eftersom staten ändå ersätter kostnaderna. Det är grundlösa anklagelser.

Lena Dahl, tf vd på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Kommunerna tog emot 34 000 ensamkommande barn och unga under fjolårets historiskt stora asylmottagande. Över hela landet gjordes fantastiska insatser. Nu, när mottagandet inte är lika stort, är det många boendeplatser som inte används.

Kommunerna kunde i höstens svåra läge inte veta hur länge den stora mängden boendeplatser skulle behövas. Staten avtalade dock med kommunerna om att de skulle ha många lediga platser i beredskap. Det är orsaken till dagens situation.

Ännu en invändning mot Migrationsverkets uttalande är att det är orimligt att kommuner medvetet skulle belasta den offentliga ekonomin. Dessutom är Migrationsverket skyldigt kommunerna mångmiljardbelopp i försenade ersättningar. Varför skulle kommuner vilja dra på sig ännu fler obetalda ersättningar? Särskilt nu när staten minskar ersättningarna?

Nej, Migrationsverket är fel ute. Det var myndigheten vid ännu ett tillfälle förra veckan när en talesperson uppgav för SvD att SKL ”godkänt” modellen för hur nyanlända med uppehållstillstånd ska anvisas till kommunerna. Visst har vi ställt oss bakom att modellen ska ta hänsyn till befolkning, övrigt mottagande och arbetsmarknad. Men vi har också varit tydliga med att modellen inte fångar in kommunernas faktiska möjligheter att ta emot nyanlända, och då har vi särskilt lyft fram bristen på bostäder. Det finns möjligheter till omfördelning mellan kommuner inom ett län, men det bör även finnas mellan länen.

Att ducka för det egna ansvaret bakom SKL:s namn och att komma med grundlösa anklagelser är inte vägen framåt. Migrationsverket har mycket att ta tag i själva. Gör det istället.

Lena Dahl

P.S. Det här är min första krönika som tf vd på SKL. Jag kommer att skriva krönikor fram tills en ny vd rekryterats, vilket troligen blir framåt våren. Trevlig läsning!

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot