Publicerad: 27 september 2016

Nyansering om lönebidrag – och farväl

Skolverket bedömer att 600 miljoner kronor i statligt bidrag till höjda lärarlöner kan frysa inne i år. Det har fått såväl ministrar som fackliga företrädare att rikta stark kritik mot kommunerna. Men här har kritikerna haft alldeles för bråttom.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Ingen vet ännu vad det faktiska utfallet blir. Kommunerna kan begära att få bidraget utbetalt fram till den 1 november. På SKL har vi inte fått några signaler om att det finns kommuner som inte kommer att begära att få ta del av statsbidraget.

Däremot vet vi att regelverket för statsbidraget, precis som för många andra riktade statsbidrag, är omständligt. Kommunerna måste bland annat redovisa detaljerade uppgifter om lärarna som ska få ta del av pengarna, till exempel om tjänstgöringsgrad och i vilka årskurser och ämnen undervisningen sker. Innan det ska kommunerna även avgöra vilka lärare som ska få höjd lön med stöd av bidraget. Detta tar tid, och många kommuner och skolor har kunnat påbörja arbetet först nu efter terminsstarten när de vet vilka lärare som arbetar hos dem.

Arbetet med statsbidraget pågår för fullt i kommunerna. Att misskreditera dem tjänar inget till. För kommunernas, och framför allt skolans skull, vore det bättre om regeringen istället minskade svårigheterna med de reformer som den själv initierat.

Detta om skolan, som mina krönikor ofta handlat om genom åren – så även denna sista. Efter tolv fantastiska år på SKL övergår jag nu i statens tjänst och blir landshövding i Jönköpings län (och jag lovar, jag ska inte glömma mitt ursprung). Jag tycker att vi lyckades med förväntningarna på sammanslagningen av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet – vi talar med en gemensam och starkare röst gentemot riksdag, regering och EU. Vi syns mer i debatten och leder också utvecklingen inom många av välfärdsområdena.

Det är väl ingen hemlighet att jag starkt drivit att vi måste sätta kvalitetsfrågorna i centrum, vilket främst tagit sig uttryck i alla de Öppna jämförelser vi gör, nu totalt inom 18 områden. Fortfarande är vi bara i början – mer av analys behövs för att vi ska kunna driva förbättringsarbetet mer effektivt. Och då blir det som det bör vara – det är oss som medborgarna ska sätta sin lit till för en ännu bättre välfärd. Det är inte en uppgift för statliga myndigheter, som ofta granskar men sällan utvecklar.

Så tack för alla upplevelser genom åren – och tack för mig.

Håkan Sörman

Veckobrevet 2016-09-27

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot