Publicerad: 14 juni 2016

Ohälsosamt för jämställdheten

Vi har nu yttrat oss över regeringens förslag om så kallad Hälsoväxling och konstaterar att det kommer att öka kommuners och landstings kostnader för den långa sjukfrånvaron. Vi avvisar förslaget i dess helhet.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Självklart delar SKL och medlemmarna regeringens oro över den ökande sjukfrånvaron. Men lösningen är inte att låta arbetsgivarna betala mer för anställda som är sjuka. Det finns tre huvudsakliga skäl till det.

För det första utgår regeringen från att det framför allt är arbetsgivarna som påverkar upp- och nedgångar i sjukfrånvaron. Men så är det inte. Orsakerna till sjukskrivningar är ofta flera och finns inte sällan utanför arbetsplatsen. En av orsakerna är förknippad med jämställdhet och den ojämna fördelningen av hemarbetet. Det är slående att sjukfrånvaron är ungefär lika mellan män och kvinnor fram till att första barnet föds. Två år senare har kvinnor dubbelt så hög sjukfrånvaro. Är det rimligt att tro att det enbart skulle vara arbetsmiljörelaterat?

För det andra ska arbetsgivare med högst sjukfrånvaro betala mer. De mest pressade får det alltså ännu tuffare.

För det tredje skapas en tuffare arbetsmarknad. Det kommer att bli svårare för sjukskrivna att få nytt jobb.

Men det finns ett fönster i förslaget – regeringen har öppnat för att dra tillbaka förslaget om arbetsmarknadens parter kan föreslå andra lösningar. Och den passningen tar vi. Så även om SKL säger nej till regeringens ”Hälsoväxling”, ska vi göra vad vi kan för att både ta fram förslag på andra åtgärder och samarbeta med parterna för att stärka arbetet för minskad sjukfrånvaro. Det krävs samverkan mellan samhällets alla aktörer, inte bara arbetsgivarna, för att sjukfrånvaron ska minska.

Regeringens förslag innebär att pengar tas från arbetsgivare med hög sjukfrånvaro och ges till de med låg frånvaro, i och med att man också justerar arbetsgivaravgiften. Och eftersom 80 procent av våra anställda i kommuner och landsting är kvinnor, så flyttas pengar från den kvinnodominerade offentliga sektorn till den mansdominerade privata sektorn. Det borde inte vara tilltalande för den som kallar sig för Sveriges första feministiska regering.

Håkan Sörman

Veckobrevet 2016-06-14

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot