Publicerad: 14 februari 2017

Omöjligt att backa från ett påskrivet avtal

SKL och Pacta har stämt Brandmännens riksförbund (BRF) till Arbetsdomstolen. Att gå till domstol är aldrig ett enkelt beslut. Men när en av våra motparter bryter mot de regler som finns för kollektivavtal på svensk arbetsmarknad måste vi reagera. För verksamhetens bästa, för våra medlemmars bästa och för att upprätthålla den svenska modellen.

Lena Dahl

Räddningstjänsten är en nödvändig funktion i kommunernas service till invånarna. Tyvärr minskar rekryteringsunderlaget för räddningstjänstpersonal i beredskap snabbt. Det beror på att utflyttningen från landsbygd till storstäder fortsätter och på förändrade arbetsmönster där allt fler arbetar på en annan ort än där de bor. På sikt kan kommuner få problem med att upprätthålla räddningstjänstberedskapen på vissa orter i glesbygden.

Behovet av ett modernt och framåtsyftande avtal för räddningstjänsten är uppenbart. Därför var SKL:s och Pactas viktigaste prioritering när det nya avtalet förhandlades fram i höstas att det ska underlätta rekryteringen av framtida beredskapsbrandmän.

Kommunerna ges i det nya avtalet ökade möjligheter att kombinationsanställa medarbetare som redan har en anställning i kommunen, exempelvis inom äldreomsorgen eller sjukvården. Möjligheterna att bemanna, planera och upprätthålla räddningstjänstens verksamhet ökar.

Utifrån förhandlingsyrkanden från BRF och önskemål från SKL:s medlemmar har de fasta ersättningarna i avtalet höjts. Rörliga delar, som OB-tillägg vid larmutryckning, biltillägg och semesterersättning, har omfördelats och de fasta ersättningarna höjs istället för alla beredskapsbrandmän.

SKL och Pacta och BRF undertecknade det nya avtalet, RiB17, i november 2016, och avtalet gäller till 30 april 2019.

När ett kollektivavtal väl är påskrivet råder fredsplikt. Tyvärr har vår motpart BRF undvikit att ta sitt ansvar och sagt till sina medlemmar att de blivit tvingade att skriva på. Men det går inte att skriva under ett avtal, backa från innehållet och hota med att säga upp sig om man inte får sin vilja igenom. Därför har SKL och Pacta inget annat alternativ än att lämna in en stämningsansökan mot BRF till Arbetsdomstolen.

För kommunernas och räddningstjänstens skull hoppas jag att situationen får en lösning så snart som möjligt. Avtalet är på plats och det är viktigt att det nu implementeras i vardagen. Det är ett framåtsyftande avtal som på sikt kommer att bidra till bättre rekryteringsmöjligheter för räddningstjänsten.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot