Publicerad: 28 juni 2016

Ovisst efter Brexit

Med liten majoritet har det brittiska folket röstat för ett utträde ur EU. Europa är i ett bekymmersamt läge med politisk och finansiell oro – som lär hålla i sig en tid framöver.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Det är svårt att sia om vad ett ”Brexit” får för effekter på sikt – om det verkligen blir ett utträde, vill säga. Det är ju inte alltid det blir så som invånarna önskat i en folkomröstning. 1967 bytte Sverige till exempel till högertrafik trots att svenskarna tidigare hade röstat nej till det. Att lämna EU är dessutom mycket krångligt och frågan är om det finns fortsatt opinion i Storbritannien för ett utträde när alla detaljer väl är klara.

För att kunna hantera vår tids samhällsutmaningar, inte minst klimathotet, behövs arenor för internationellt samarbete. Mellan organisationer. Mellan nationer. Mellan kommuner och regioner. I EU har Sverige sett Storbritannien som en av de närmsta bundsförvanterna bland de större medlemsländerna i många frågor. Storbritannien är också Sveriges fjärde största exportland och där bor det många svenskar. Ett brittiskt utträde ur EU och dess inre marknad – där människor, varor, tjänster och pengar får röra sig lika fritt som i ett land – vore därför beklagligt.

Drygt 60 procent av kommunernas verksamhet påverkas på något sätt av EU. Motsvarande siffra för landstingen och regionerna är 50 procent. EU:s påverkan handlar bland annat om lagstiftning som måste följas, till exempel om kvalitet på luft och vatten eller om hur varor och tjänster får köpas in. En stor del av unionens budget består av fonder och program som kommuner, landsting och regioner kan söka pengar från för att stärka sitt arbete med bland annat miljö, tillväxt och utbildning.

Det visar att det också är viktigt för den lokala nivån att Sverige har länder att kroka arm med i EU för att styra samhällsutvecklingen åt rätt håll. Men nu tycks alltså vår kanske främsta bundsförvant vara på väg att lämna. Framtiden får utvisa om det blir så.

Håkan Sörman

Veckobrevet 2016-06-28

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot