Publicerad: 17 januari 2017

Ramavtal kan öka bostadsbyggande

700 000 nya bostäder på tio år. Det är en ordentlig utmaning vi står inför. 240 av 290 kommuner med 94 procent av Sveriges befolkning har brist på bostäder.

Lena Dahl

Men även om utmaningarna är stora, går utvecklingen åt rätt håll. Det byggs allt mer och det görs allt mer för att byggandet ska kunna fortsätta i allt snabbare takt. Det finns anledning till optimism.

I fredags kunde vi konstatera att regeringen har hörsammat SKL:s krav och tillsätter en utredning för att se över de finansiella förutsättningarna för bostadsbyggande. De är – inte minst på svaga bostadsmarknader – helt avgörande för att det ska kunna byggas.

Behovet av en förändring på detta område har SKL lyft vid ett flertal tillfällen – tillsammans med kraven på översyn av alla de statliga regelverk som också förhindrar och försvårar byggande där människor vill bo. Riksintressen, strandskydd och bullerregler bidrar till att en stor del av Sveriges yta inte är byggbar. Återstår att se vad som händer med just dessa krav.

Men vi kan inte skylla allt på staten. Vi har också ett eget ansvar för att det byggs. Och här kan SKL hjälpa till. Ett sätt att snabba på framtagande av bostäder för olika befolkningsgrupper är att teckna ramavtal för leveranser av bostadshus som kan uppföras snabbt till rimliga kostnader och med god kvalitet.

Tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral har SKL upphandlat Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA för leverans av lägre flerbostadshus. Upphandlingen kompletteras i februari med högre hus och har fått ett varmt mottagande bland våra medlemmar.

Ett annat sätt att stödja medlemmarna i det här arbetet är att peka på goda exempel och lyfta olika framgångsfaktorer. Därför inleddes också nyligen ett arbete för att sprida goda exempel om hur olika kommuner mött behovet av bostäder för nyanlända.

Vi gör vad vi kan. Nu hoppas vi att övriga aktörer också drar sitt strå till stacken.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot