Publicerad: 1 november 2016

Regionreform - för en balanserad utveckling av hela Sverige

Dagens regionala struktur är uråldrig. En regionreform behöver genomföras inom kort. Det är också merparten av regionerna och landstingen överens om.

Lena Dahl

Indelningskommittén föreslår att Sveriges 21 län omvandlas till sex jämnstarka regioner senast efter valet 2022. I förslaget skulle tolv län gå före och bilda tre större län redan efter valet 2018. När svaren på Finansdepartementets remissomgång nu har ställts samman är kravet tydligt. 18 av 21 regioner och landsting vill se färre och större regioner i Sverige. En överväldigande majoritet av de kommuner som skulle beröras av en förändring redan om två år ställer sig också positiva till förslaget. Av regionerna är det bara Halland och Kronoberg som ställer sig negativa medan Skåne avstår från att svara.

Sedan 2015 har Indelningskommittén arbetat för att få till stånd ett förslag som ger robusta regioner i framtiden. Frågan engagerar många och det rapporteras dagligen om den i media. Det finns även kritiker som vill behålla dagens regionala indelning.

Det är snart 400 år sedan Axel Oxenstierna delade in Sverige i län utifrån den tidens levnadsmönster. Nuvarande struktur leder till att Sverige varje år missar såväl utvecklings- och tillväxtmöjligheter som bättre möjligheter till effektiv samordning. Dagens struktur försvårar landstingens och regionernas möjligheter att möta framtidens utmaningar. Statens myndigheter, många större företag liksom samverkan inom den högspecialiserade vården är ofta indelade i fem till sju regioner. Det talar sitt tydliga språk. Större och färre regioner behövs för att ge likvärdiga förutsättningar för en balanserad utveckling för jobb, tillväxt och hälso- och sjukvård i hela landet.

Om vi ska kunna säkra en modern och jämlik hälso- och sjukvård över landet kan vi inte ha regioner och landsting med kraftigt varierande storlek. Vi behöver vässa hela landets välfärd – och en regionreform ger oss de bästa förutsättningarna för det.

Lena Dahl

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot