Publicerad: 7 februari 2017

Rekommendationer ska hjälpa nattlig omsorg 

Nattbemanning på äldreboenden har varit på agendan den senaste veckan. Nyheten om IVO:s sanktioner gentemot sex vårdgivare har fått eko i nyhetsrapporteringen och upprört många.

Lena Dahl

Bristande nattbemanning är förstås inte acceptabelt. Därför känns det bra att kunna meddela att SKL:s styrelse nyligen fattat beslut om rekommendationer när det gäller just äldreboenden.

Vi har länge arbetat tillsammans med kommunerna för att hitta bra arbetssätt när det gäller kvalitet och trygghet inom äldreomsorgen. I merparten av Sveriges kommuner pågår redan ett intensivt arbete för att komma till rätta med eventuella brister. Andra ligger i startgroparna för att påbörja ett förbättringsarbete.

SKL:s rekommendationer är en del i detta arbete. Fokus är att skapa rutiner för att ge en trygg tillsyn nattetid – utan att störa nattsömnen i onödan. Det handlar också om hur välfärdstekniken kan användas för att öka tryggheten.  Den enskildes behov ska styra hjälpinsatserna och planering ska ske tillsammans med den äldre och dennes anhöriga.

Under året går SKL vidare med fler konkreta insatser:

  • Identifikation och dokumentation av problem, spridning av goda exempel.
  • Erfarenhetsutbyte genom länsvisa dialoger och workshops. 
  • Riktad kompetensutveckling genom webbsända seminarier.
  • Underlag för upphandling av välfärdsteknik.

De flesta äldreboenden fungerar utmärkt. Åtta av tio äldre är nöjda med sitt särskilda boende. Men varje individ måste få den omsorg de behöver, både dag och natt. Därför krävs bra och tydliga rutiner.

Bra rutiner ökar också tryggheten för anställda – de vet att de gör rätt. Här är ledarskapet av stor betydelse.  Det är chefernas ansvar att gå före och driva på för införandet av nya och bättre arbetssätt.

Lena Dahl


Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot