Publicerad: 19 april 2017

Riktade statsbidrag skapar osäkerhet

Under tisdagens förmiddag presenterade regeringen ändringar av budgeten för 2017. Satsningarna riktar främst in sig på barn och unga, inte minst de som har behov av extra stöd och hjälp. Intentionerna är goda och SKL välkomnar ekonomiska tillskott till kommuner, landsting och regioner. Det är dock något som skaver. Det finns viktiga frågor som lämnas svarslösa. Var finns långsiktigheten och den hållbara planeringen? Vad kan kommuner, landsting och regioner göra med pengar som tillförs ett år för att sedan försvinna?

Lena Dahl

I budgeten finns riktade statsbidrag till förlossningsvård, socialtjänsten, barn och ungas psykiska hälsa, utsatta skolor och gymnasieskolans introduktionsprogram. Här finns också välkomna tillskott som Klimatklivet, som stärker det lokala och regionala arbetet för en fossilfri miljö.

Regeringen talar om en minskad detaljstyrning av välfärden och att arbeta för en mer strategisk användning av statsbidrag. Såväl finansministern som civilministern har tidigare uttryckt att generella statsbidrag bör vara utgångspunkten när staten förmedlar pengar till kommuner, landsting och regioner. Samtidigt har man till exempel satsat totalt elva miljarder kronor i riktade bidrag till skolan under 2017. Ett annat exempel är att 150 miljoner kronor nu avsätts till att öka bemanningen inom socialtjänsten. Dessa medel får dock inte användas till att finansiera inhyrda tjänster från bemanningsföretag trots att satsningen bara är ettårig. Inte nog med att bidragen skapar ryckighet och oförutsägbarhet, de driver dessutom upp kostnaderna som kommunerna har kvar när bidragen försvinner.

Kommuner, regioner och landsting står alla inför utmaningar på grund av ett växande antal yngre och äldre. Utmaningarna kan dock se olika ut och påverka vissa verksamheter mer än andra beroende på var i landet man befinner sig. Det är just därför som SKL jobbar för att minska antalet riktade statsbidrag.

Generella värdesäkrade statsbidrag skapar en långsiktig styrning som vilar på det lokala självstyrets grunder. De ökar möjligheterna att planera den egna verksamheten utan att tumma på högt ställda kvalitetskrav. Generella statsbidrag behövs - för välfärden.

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot