Publicerad: 25 oktober 2016

Röster från äldre

Kommuner och privata utförare får fortsatt gott betyg av äldre som har hemtjänst eller som bor i särskilt boende. Det visar Socialstyrelsens stora brukarundersökning som publicerades tisdagen den 18 oktober.

Lena Dahl

Undersökningen visar till exempel att 91 procent med hemtjänst har förtroende för alla eller flertalet av personalen. Motsvarande siffra för äldre i särskilt boende är 87 procent.

2010 kom den första brukarundersökningen. Den arbetades om 2012 så från 2013 går det att följa utvecklingen. Undersökningen gör det möjligt för varje kommun att se sina egna resultat som en utgångspunkt i lokalt förbättringsarbete. Resultaten från brukarundersökningen ingår också som en del i de öppna jämförelser som görs gällande vård och omsorg av äldre.

Men alla är inte nöjda och i år har Socialstyrelsen fokuserat på de 10 procent som är missnöjda. Det är människor som känner sig väldigt ensamma och oroliga, och de är genomgående minst nöjda med maten, har lågt förtroende för personalen etc.

Det kan finnas många orsaker till ängslan, oro och ångest. Kroppslig sjukdom, brister i kosten eller bieffekter av läkemedel är några. Att tidigt upptäcka och åtgärda psykisk ohälsa kan spara mycket lidande. SKL har tagit fram en utbildning för personal inom äldreomsorgen som hjälper till med det.

Brukarundersökning är ett sätt att fråga och möjliggöra inflytande för den äldre. De får komma till tals. Det behövs!

Regeringens utredare för en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Susanne Rolfner Suvanto, har låtit analysera vilken bild tryckta media ger av äldre människor samt bilden av vård och omsorg av äldre. Drygt 4 000 artiklar under 2015 har analyserats. I dessa kommer äldre själva till tals endast i 14 procent av artiklarna.

Tur att vi har brukarundersökningar!

Lena Dahl
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot