Publicerad: 22 november 2016

Styr med tillit – minska den statliga styrningen

Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat. Det är en bild som även delas av staten själv. Under tisdagen presenterade Statskontoret en kartläggning som visar att statens styrning har ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste decennierna.

Lena Dahl

Kartläggningen visar att styrningen upplevs som kortsiktig, ryckig och att den inte är anpassad efter lokala förhållanden. Även om syftet kan vara gott ökad likvärdighet leder det istället till att kommuner och landsting får sämre förutsättningar att utveckla sin verksamhet

För verkligheten i kommuner och landsting ser väldigt olika ut. Förutsättningarna för till exempel en mellanstor kommun med växande befolkning eller en landsbygdskommun med krympande befolkning är långt ifrån desamma. Det gör att det måste finnas större utrymme än idag för lokala anpassningar.

Den statliga styrningen är som mest påtaglig inom skola och social omsorg. På skolans område leder det bland annat till en splittrad och dubbel styrning när staten väljer att runda huvudmannen och styra direkt mot rektorer. På socialtjänstens område ser vi till exempel att IVO:s tillsyn främst fokuserar på formfrågor som utredningstider och dokumentation istället för resultat för brukarna. Tillsammans med ökad reglering leder det till att direktkontakten med brukare har minskat avsevärt.

De över hundra specialdestinerade statsbidragen bidrar också starkt till en detaljerad och missriktad styrning. Det är hög tid att omvandla dem till generella, vilket skulle öka effektiviteten.

SKL har under flera år drivit frågan om att få till stånd formaliserade samråd med regeringen. Vi har nu gett regeringen förslag på hur vi kan införa bestämda möten som följer budgetåret. Det skulle förbättra dialogen och därmed statens styrning av kommuner och landsting.

Det är värdet för medborgarna som ska vara jämförbara. Inte alltid den detaljerade vägen dit. Visa oss tillit och värna det kommunala självstyret.

Lena Dahl

PS! Ni har väl sett att vi planerar att flytta SKL:s verksamhet till ett nytt hus 2020. Det ligger på Tegelbacken nära centralstationen i Stockholm, välkomna dit om några år. DS.

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot