Publicerad: 21 december 2016

Tillbakablick på ett händelserikt år

Ännu ett intensivt år är till ända. Snart blir det julledigt och förhoppningsvis lite plats för annat än de saker som vanligtvis fyller vår vardag. I den sista krönikan för året vill jag ta tillfället i akt att sammanfatta en del av vad som har hänt under 2016.

Lena Dahl

Regeringen betalade ut tio miljarder extra i permanent generellt statsbidrag till våra medlemmar. Givetvis ett mycket välkommet tillskott – även om det långt ifrån räcker till allt. Och faktum är att de riktade statsbidragen blivit fler. Och statens allt för långtgående detaljstyrning är fortfarande ett problem. Vi har med andra ord en hel del kvar att göra.

Våra medlemmar hade också fortsatt stora utmaningar till följd av förra årets flyktingströmmar. Bostäder skulle fram, personal anställas och ett ökat tryck på vården hanteras. Till det en dåligt anpassad arbetsmarknad och Migrationsverkets obetalade miljardskuld… Vi har fått gehör för en del av våra krav. Men mer behöver göras. Snabbt.

Till årets framgångar får vi räkna att regeringen drog tillbaka sitt förslag om hälsoväxling efter att vi tagit fram ett partsgemensamt åtgärdspaket för möta de ökande sjukskrivningstalen.

Även det faktum att både TIMMS och PISA nu pekar åt rätt håll är ju en framgång för våra medlemmar. Dessvärre får kommunerna ringa erkännande för resultaten i media.

Till ett av de större bakslagen får vi väl räkna regionfrågan. Igen. Trots ett starkt och brett stöd (från 18 landsting och en stor majoritet av de berörda kommunerna) för en ny regionindelning, och ett intensivt arbete från SKL gick förslaget än en gång i graven.

Trots fortsatt gott intryck av och förtroende för sjukvården, krävs mer arbete med att korta köer och öka tillgänglighet och patienternas delaktighet.

Det gäller även arbetet med att undanröja statliga regler som hindrar bostadsbyggande. Än är vi inte i hamn. Men förhoppningsvis underlättar det ramavtal för permanenta flerbostadshus som SKL förhandlat fram under året.

Som arbetsgivarorganisation kan vi också glädjas åt att vi under 2016 tecknat avtal med såväl Kommunal som Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Och att vi kommit överens med Brandmännens riksförbund.

Genom förvärvet av Inera får vi dessutom bättre förut­sättningar att ut­veckla gemensamma digitala lösningar för kommuner, landsting och regioner. Det bådar gott för framtiden. För #vivässarvälfärden med smartare välfärd!

Slutligen har vi hälsat en ny VD välkommen till förbundet. I fredags blev det offentligt att det blir Vesna Jovic från Huddinge kommun som under våren tillträder som ny VD. Välkommen säger vi till henne och till er alla: God Jul och Gott Nytt!

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot