Publicerad: 13 september 2016

Vanskligt att lova för mycket

Kommuner och landsting uppskattar de tio välfärdsmiljarder som regeringen nu ska börja betala ut varje år som ett extra statligt tillskott. Men det är vanskligt att trissa upp förväntningarna om vad pengarna ska räcka till.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Bättre vård. Bättre skola. Stärkt asyl- och flyktingmottagande. Tiotusentals nya jobb. De tio miljarderna ska räcka till mycket – och regeringen gör ständiga hänvisningar till dessa pengar i olika sammanhang.

Här behöver vi dock backa bandet något. Absolut, tio miljarder kronor är mycket pengar. Men som jämförelse hade kommunerna och landstingen i fjol kostnader på cirka 900 miljarder kronor. Bara gymnasieskolan kostade uppåt 40 miljarder kronor.

I SKL:s ekonomiska prognoser ser vi dessutom att kostnaderna nu ökar snabbt. Orsaken är att behovet av välfärd växer kraftigt. Andelen barn och äldre i befolkningen blir större och många människor som flytt till Sverige ska ges en bra start på livet i sitt nya land. Sen så skär ju regeringen ner på statens bidrag inom vissa områden, däribland mottagandet av ensamkommande barn och unga. Utöver detta blir även kommunernas och landstingens skatteintäkter lägre än väntat kommande år. Som exempel sänkte vi nyligen vår prognos för 2017 med sex miljarder kronor.

Flera kommuner och landsting indikerar att skattesatser behöver höjas, och alla arbetar med att effektivisera sina verksamheter. Men regeringens tio miljarder riskerar ändå att ätas upp av kostnadsutvecklingen. Istället för att tala om stora kvalitetshöjningar, kanske pengarna snarare ska ses som ett viktigt tillskott i svåra ekonomiska tider.

Det vore olyckligt om vi hamnade i en situation där kommuner och landsting fick skulden för att inte ha infriat regeringens stora löften. För regeringen finns förstås också risken att det framöver kommer kritik om att man lovar runt men håller tunt.

Håkan Sörman

Veckobrevet 2016-09-13

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot