Publicerad: 11 januari 2017

Vi är beredda!

Även om det var många år sedan jag gick i skolan, känns det ändå som en terminsstart när det nu blir full fart på arbetsplatserna efter helgerna.

Lena Dahl

Extra tydlig är förstås terminsstarten i skolorna – tusentals elever och deras lärare återsamlas nu i veckan. Skolan är ett av de verksamhetsområden där digitaliseringen kommit långt och gör nytta. SKL har pekat ut fyra fokusområden för den fortsatta digitala utvecklingen i skolan: Ledning, infrastruktur, kompetens och användning. Dessa finns också med i Skolverkets föreslagna nationella strategier, som presenterades i våras.

Generellt sett är landets kommuner bra på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i skolan, men SKL anser att det också behövs ett tydligare helhetsgrepp. Därför föreslår vi nu en nationell kraftsamling för skolans digitala arbetsmetoder och teknik. Detta har vi nyligen framfört till statsråden Ardalan Shekarabi och Gustaf Fridolin.

SKL vill vara en aktiv part i kommande samtal kring ansvarsfördelning och implementering av strategier och förändringar i relevanta styrdokument. Och vi vet att det i kommunerna finns en stor vilja och hög beredskap för att ytterligare utveckla sitt arbete med digitaliseringen i skolan.

I kommunerna är nyttan med digitalisering i skolan tydlig på flera sätt. För nyanlända elever kan metoden med förinspelade genomgångar på olika språk användas (det som kallas att flippa klassrummet). Modersmålsundervisning genom fjärrundervisning är numera godkänt men skulle också kunna användas för att möta lärarbrist i andra ämnen. Digitala metoder och verktyg kan också underlätta individanpassning.

I vårt grannland Danmark arbetar den nationella nivån både styrande och stöttande, utifrån en nationell strategi. Bland annat finns en styrelse för it och lärande, placerad direkt under Undervisningsministeriet, och en särskild fond för inköp och investering i digitala läromedel och verktyg för skolan.

I Sverige behöver vi också satsa på digital kompetens, för att rusta eleverna för framtidens arbetsmarknad – det behövs för landets utveckling i stort, för att vi ska hänga med i konkurrensen!

Vi behöver jobba tillsammans, alla aktörer, för att få kraft och rätt utnyttja digitaliseringens möjligheter. Vi kan inte vänta!

Lena Dahl

Tidigare krönikor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot