Publicerad: 10 januari 2018

Mall för att skapa bra innehåll på webbsidor

För att det ska bli lättare att förstå hur du ska göra en bra webbsida kan du ta hjälp av en särskild mall.

Mall för att göra bättre webbsidor (PDF, nytt fönster)

Mallen ger dig ett konkret stöd i hur du behöver tänka för att kunna göra en bra webbsida. Den bygger på ett arbete av Hav och vattenmyndigheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot