Publicerad: 28 februari 2017

Om webbhandboken

Webbhandboken förvaltas och utvecklas av webbredaktionen på SKL.

Webbhandboken riktar sig till SKL:s egna medarbetare och används som stöd för att höja kvaliteten på det innehåll som publiceras på våra webbplatser. Vissa delar av webbhandboken fungerar som ett uppslagsverk, andra delar kan du kopiera lösningar från och använda på de sidor du jobbar med.

SKL:s medlemmar kan återanvända innehållet

Merparten av webbhandboken är åtkomlig även för läsare utanför SKL:s organisation. Vi uppmuntrar kommuner, landsting och regioner att återanvända hela eller delar av webbhandboken och dess innehåll. SKL ska då anges som källa.

Riktlinjer och exempel är utformade för att att passa SKL:s verksamhet, organisation, webbplatser och webbpubliceringsverktyg. Vi kan inte garantera att webbhandboken går att använda i andra organisationer utan anpassningar.

Licensform

Webbhandboken publiceras på skl.se under licensformen ”Creative Commons erkännande, icke kommersiell, dela lika”. Det är alltså inte tillåtet att använda webbhandboken i kommersiellt syfte.

I korthet innebär licensformen att SKL tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nya verk utifrån webbhandboken – men inte att verket används i kommersiella sammanhang. Licensen säger också att SKL erkänns som upphovsman och ska anges som detta, samt att de verk som skapas utifrån webbhandboken ska licensieras under samma villkor.

Licenstexten för Creative Commons

Frågor och svar om webbhandboken

Vad är SKL:s webbhandbok?

Webbhandboken är en samling riktlinjer, exempel och lathundar som används av SKL i arbetet med våra webbplatser. Webbhandboken publiceras på webbplatsen skl.se för att det ska bli enkelt att komma åt den när man behöver.

Hur förhåller sig webbhandboken till webbriktlinjer.se eller andra rekommendationer om tillgänglighet på webben?

Allt webbarbete på SKL utgår från Post och telestyrselsens rekommendationer för webbutveckling, som samlas på webbplatsen webbriktlinjer.se. I webbhandboken tar vi upp sådant som inte står i webbriktlinjer.se eller är en praktiskt tillämpning av riktlinjerna där.

Riktlinjerna i SKL:s webbhandbok kan eventuellt skilja sig från det som andra aktörer rekommenderar, om vi anser det vara motiverat utifrån våra egna behov.

webbriktlinjer.se

Går webbhandboken att tillämpa rakt av i en annan organisation än SKL?

Webbhandboken ska vara ett underlag för eget arbete, inte ett färdigt facit. Den är framtagen för att passa på SKL:s webbplatser, så vissa delar kommer att behöva anpassas till andra förutsättningar, som till exempel antalet tecken i en rubrik. Det mesta i webbhandboken bygger på etablerad kunskap och innehållet går därför troligen att tillämpa i andra organisationer utan alltför stora anpassningar.

Varför gör vi webbhandboken öppen för alla, trots att den är intern?

Vi vill dela med oss till kommuner, landsting och regioner för att ge inspiration till eget kvalitetsarbete med webben. Många kanske inte har resurser att utveckla en egen webbhandbok från grunden, då kan SKL:s vara något att utgå från.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot