Publicerad: 18 januari 2018

Dokument, bifogade filer

Riktlinjer för bifogade dokument och filer.

Namngivning av dokument

 • Använd bara a-z, 0-9, - (bindestreck) och _ (underscore) i filnamnet.
 • Använd inte mellanslag i filnamnet.
 • Filnamnet ska beskriva vad filen innehåller.

Exempel

Delegationslista-PBL-20141218.pdf

TN4-Forelaggande-om-komplettering-feb-2015.pdf

SKL-pm-barplockare.pdf

Avtal-kliniska-provningar-studier-20090301.pdf

Versionshantering av dokument

 • Det är alltid den senaste versionen av dokumentet som ska finnas på webbsidan.
 • Versionsnummer och utgåvor av dokument ska anges inne i dokumentet.
 • Versionsnummer och utgåvor av dokument anges vanligen inte i filnamnet.
 • Om ett dokument byts ut regelbundet på en sida som i övrigt inte ändras ofta kan versionsnummer behöva anges även i filnamnet.

Därför är filnamnet viktigt

De som använder vanliga datorer för att ladda ner och läsa dokument fyller snabbt sin hårddisk med väldigt många filer. Då gäller det att filnamnet beskriver vad filen innehåller för att det ska gå att återfinna det vid behov.

Genom att inte använda svenska tecken, mellanslag eller specialtecken i filnamnet minimerar du risken att filen inte går att öppna hos mottagaren. Förutsatt att denne har programvara som kan öppna filen, såklart.

Dokumentformat

 • Dokument som publiceras för nedladdning ska vara i PDF-format.
 • Dokument som ska användas som mall eller för annan vidarebearbetning kan vara i ett annat format än PDF, men i ett format som målgruppen kan öppna.

Tillgängliga dokument

Dokument på skl.se ska vara tillgängliga. Det innebär att dokumentet kan läsas av alla, även personer som använder läshjälpmedel.

 • Använd formatmallarna i Word när du skapar ett dokument. Spara sedan som PDF.
 • Ladda aldrig upp scannade dokument på webben, läshjälpmedel kan inte läsa upp det.
 • Behöver dokumentet en skriftlig namnteckning kan du scanna in namnteckningen och lägga in det som en bild, spara sedan dokumentet som PDF.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot