Publicerad: 25 maj 2016

Kontaktuppgifter

Riktlinjer för att skriva korrekta kontaktuppgifter.

Alla sidor ska ha kontaktuppgifter, så att besökaren enkelt kan kontakta den på SKL som kan svara på frågor om ett ämne.

Kontaktuppgifter längst ner på sidan

 • Kontaktuppgifter ska stå i följande ordning:
  • Namn
  • Titel
  • Telefonnummer
  • E-postadress
 • I vissa fall kan titeln hjälpa besökaren mer än namnet och ska då placeras överst.
 • Telefonnummer skrivs alltid in så här i metadatafältet:
  • (t)08-452 74 16
   • Genom att skriva (t) omedelbart innan telefonnumret skapas en ikon framför numret.
   • Det får inte vara ett mellanslag mellan (t) och telefonnumret.
 • E-postadresser skrivs alltid in så här i metadatafältet:
  • (e)webbredaktionen@skl.se
   • Genom att skriva (e) omedelbart innan e-postadressen skapas en ikon framför adressen.
   • Det får inte vara ett mellanslag mellan (e) och e-postadressen.

Antal kontaktuppgifter längst ner på sidan

 • Du får inte ha mer än två kontaktpersoner längst ner på sidan.
  • Undantag är kalenderhändelser som kan ha fler än två kontaktuppgifter.
  • Behövs fler än två kontaktpersoner gör du en länk till särskild kontaktsida efter den sista kontaktinformationen.
  • Om du har två kontaktpersoner skiljer du dem åt genom att skriva (*) omedelbart efter e-postadressen till den första personen.
  • Skilj kontaktperson(er) och länk till kontaktsida åt genom att skriva (*) omedelbart efter e-postadressen till den sista personen.
 • Du kan också ha en kontaktperson + länk, men inte enbart länk.
  • Undantag kan göras om sidans innehåll förvaltas gemensamt av en hel arbetsgrupp, exempelvis webbredaktionen och presstjänsten.

Särskild kontaktsida

 • Sidrubriken ska vara ”Kontaktuppgifter” + det som kontaktuppgifterna berör.
  • Exempel: Kontaktuppgifter Yrkesvägledarnätverket.
 • Kontaktsidor behöver inte ha ingress eller inledande brödtext om det inte är motiverat.
 • Namnet ska vara i fetstil om det finns mer uppgifter än bara namn + e-post/telefonnummer, annars ingen text i fetstil.
  • Om titeln är viktigare än namnet kan du istället ha fetstil på den.
 • Om du har många undergrupperingar bland kontaktuppgifterna ska du strukturera innehållet med hjälp av h2 och h3.
 • Använd aldrig etikett ("e-post", "webb" eller liknande) framför en kontaktuppgift.
 • Skriv aldrig (t) respektive (e) framför telefonnummer och e-postadress på kontaktsidor.
 • Porträttbilder ska vara 84×100 pixlar stora.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot